Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

CANTAB-tuotteet

CANTAB-tuotteet
Aiheet Neuropsykologia, Muisti, Tarkkaavuus ja toiminnanohjaus, Kykyjen arviointi, Motoriikka ja havainto
Julkaisija Cambridge Cognition
Soveltuvuus Psykologien, lääkäreiden ja tutkijoiden käyttöön.
Tarkoitus Kognitiivisten toimintojen tutkimus.

CANTAB (Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery) on Cambridgen yliopistossa kehitetty laaja patteristo erottelukykyisiä, täsmällisiä ja objektiivisia testejä kognitiivisten toimintojen tutkimiseen. CANTAB testit toimivat iPadilla.

• CANTAB Connect Research: laaja testipatteristo tieteellisen tutkimuksen työkaluksi

• CANTAB Mobile: nopea menetelmä muistin heikentymisen tunnistamiseen potilastyössä

• CANTAB Insight: kolmen testin patteristo kognitiivisten toimintojen arviointiin. Toistaiseksi Insight on saatavilla ainoastaan englanniksi.

Suomessa CANTAB -testejä jälleenmyy Hogrefe Psykologien Kustannus.

CANTAB Connect Research

CANTAB Connect Research on nettipohjainen testipatteristo, joka sisältää 13 validoitua CANTAB-testiä kognitiivisten toimintojen eri osa-alueiden arviointiin. Menetelmät on validoitu monien erilaisten tieteellisten tutkimusten työkaluiksi.

CANTAB Connect Research testipatteristo sisältää laajasti eri kognitiivisten toimintojen tutkimusmenetelmiä työmuistin, oppimisen ja toiminnanohjauksen; visuaalisen, kielellisen ja tapahtumamuistin; tarkkaavuuden, tiedonkäsittelyn ja reaktioajan; tunteiden tunnistamisen, päätöksenteon ja toiminnan kontrollin tutkimiseen.

CANTAB Connect Research tuottaa raakapisteitä, osatesteihin ei ole normeja.

CANTAB Connect Research testipatteristoa käytetään iPadilla. Puhutut ohjeet opastavat vastaajan tehtäviin, mikä takaa kaikille vastaajille standardoidut ohjeet. Opastuksen voi valita yli 30 kielestä, myös suomeksi tai ruotsiksi.

CANTAB Connect Research hinnoitellaan lisenssipohjaisesti käytettävien testien määrän ja käyttökertojen perusteella. Voit tilata testejä useampaan tutkimukseen kerrallaan ja käyttää testejä niin monelta iPadilta kuin haluat, sitä mukaa kun niitä tarvitset.

CANTAB Connect Research esittelyvideo. (1,5 minuuttia)

CANTAB Mobile

CANTAB Mobile on menetelmä muistin heikentymisen varhaisten oireiden seulontaan esimerkiksi muistiklinikalle, työterveyshuoltoon ja terveyskeskukseen. Kymmenen minuutin testi on tarkoitettu 50-90-vuotiaille.

CANTAB Mobile helpottaa muistin varhaisen heikkenemisen tunnistamista, jotta asiakkaat voidaan ohjata ajoissa jatkotutkimuksiin, mikäli siihen ilmenee tarvetta.

CANTAB Mobile toimii iPadilla. Menetelmä sisältää muistitoimintojen arviointiin tarkoitetun testin (PAL eli Paired Associates Learning test), mielialaa kartoittavan kyselyn (Geriatric Depression Scale eli GDS-15) sekä itsearvion päivittäisten toimien sujumisesta. Kognitiivinen testiosuus on adaptiivinen, toisin sanoen se päättyy vastaajan saavutettua omat suoriutumisen rajansa suhteessa omaan ikäryhmäänsä, sukupuoleensa ja koulutustasoonsa.

CANTAB Mobile esittelyvideo (1,5 minuuttia)

CANTAB Mobile toimii vuosilisenssillä. Käyttäjä lataa iPadilleen App Storesta sovelluksen, johon CANTAB toimittaa käyttäjätunnukset. Lisenssiä voi käyttää yhdellä iPadilla kerrallaan.

CANTAB Insight

Kognitiiviset toiminnot vaikuttavat yleiseen toimintakykyyn, arvostelukykyyn ja päätöksentekoon kaikilla elämän alueilla. Monet tekijät − kuten stressi, elämäntavat, ympäristö ja lääkitys − voivat aiheuttaa kognitiivisen toiminnan heikentymistä.

CANTAB Insight on CE-merkitty testipatteristo, jolla kartoitetaan yksilön suoriutumista viidessä keskeisessä kognitiivisessa toiminnossa: toiminnanohjaus, prosessointinopeus, tarkkaavuus, työmuisti ja tapahtumamuisti. Lisäksi CANTAB Insight sisältää mielialaa kartoittavan kyselyn.

CANTAB Insight:lla tutkimus vie keskimäärin aikaa 20 minuuttia. Tuloksena saadaan tietoa kognitiivisesta suoriutumisesta vähintään 18 vuotta täyttäneillä aikuisilla suhteessa viiteryhmään.

CANTAB Insight esittelyvideo (1 min)

Toistaiseksi CANTAB Insight on tarjolla englanninkielellä.

CANTAB Insight toimii vuosilisenssillä. Käyttäjä lataa iPadilleen App Storesta sovelluksen, johon CANTAB toimittaa käyttäjätunnukset. Lisenssiä voi käyttää yhdellä iPadilla kerrallaan.

Kiinnostuitko? Kysy lisää CANTAB-tuotteiden maahantuojalta Hogrefe Psykologien Kustannus nettitestit@hogrefe.fi