Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

EDI-3 Eating Disorder Inventory - 3

EDI-3 Eating Disorder Inventory - 3
Aiheet Syömishäiriöt, Persoonallisuus
Julkaisija PAR: David M. Garner, PhD
Soveltuvuus Terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön syömishäiriöiden seulonnassa, arvioimisessa, hoidon suunnittelussa ja vaikuttavuuden seurannassa
Ikäryhmät 13-vuotiaista ylöspäin
Tarkoitus Pitkä versio: syömishäiriöiden seulontaan, syömishäiriöihin liittyvien oireiden ja psykologisten ominaisuuksien arvioimiseen
Seulontaversio: syömishäiriöiden seulontaan
Pitkästä versiosta julkaistaan myöhemmin nettitesti
Julkaistu 2004 PAR, 2018 Hogrefe
Normitus Suomalaisista syömishäiriöpotilaista koostuva normiaineisto, HUS syömishäiriöyksikkö (n = 137) ja vertailuaineisto terveistä suomalaisista, HUS työterveyshuolto (n = 57).

Eating Disorder Inventory, EDI-3, on itsearviointikysely, joka on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön syömishäiriöiden seulonnassa sekä syömishäiriöihin liittyvien oireiden ja psykologisten ominaisuuksien arvioinnissa.

Kyselyn seulontaversiolla voidaan tunnistaa syömishäiriön riski ja siihen liittyviä keskeisiä oireita sekä tulosten perusteella lähettää ja ohjata tutkittava jatkotutkimuksiin.

Kyselyn pitkällä versiolla voidaan tarkemmin kartoittaa syömishäiriön riskiä ja syömishäiriöön liittyviä psykologisia ominaisuuksia. Kyselyn pitkän version tuloksia voidaan hyödyntää syömishäiriön vakavuuden arvioimisessa, hoidon suunnittelussa ja seurannassa.

Seulontaversio sisältää 25 väittämää, joilla seulotaan syömishäiriön riskiä. Lisäksi kartoitetaan syömishäiriöihin liittyviä oireita ja taustatietoja.

Pitkä versio sisältää 91 väittämää, joilla kartoitetaan syömishäiriön riskiä ja syömishäiriöihin liittyviä psykologisia ominaisuuksia. Lisäksi kartoitetaan syömishäiriöihin liittyviä taustatietoja.

Syömishäiriön riskin arviointi sisältää asteikot: Pyrkimys laihuuteen, Bulimia ja Tyytymättömyys vartaloon.

Syömishäiriöihin liittyviä ominaisuuksia kartoitetaan asteikoilla: Heikko itsetunto, Itsestä vieraantuminen, Epävarmuus ihmissuhteissa, Vieraantuminen ihmissuhteista, Tunteiden tunnistamisen vaikeus, Tunteiden säätelyvaikeudet, Perfektionismi, Asketismi ja Aikuisuuden pelko.